V Kredenci na Bělohorské nabízíme pětikilogramové pytle hladké pšeničné a žitné chlebové mouky z rodinného mlýna pana Hrubého v Poličce. Mouka je skvělé kvality, prověřená naším pekařem. Letošní cukroví a vánočky pečeme z ní.  Kdo má doma domácí pekařské fandy nebo je právě v modulu “vánočního pečení”, doporučujeme…

Mlýn vznikl v roce 1927 a jeho majiteli byli Miloslav Hrubý a jeho tchán František Kopecký. Provoz, původně s vodním pohonem, mlel mouku až do šedesátých let, poté byl uzavřen a ponechán jako “rezerva.” O jeho obnovu se až po revoluci zasloužila rodina původního majitele, která získala mlýn zpět v restituci. V 90. letech prošel mlýn řadou úprav a modernizací, ale vzhled budovy pocházející z období první republiky se zásadně nezměnil. Dnes mlýn zpracovává kvalitní mouku a otruby z místního regionu. Mouky dodává ke zpracování větším odběratelům nebo je lze koupit přímo ze dvora.

KRDNC_plakat04-Mouka_CZ_5000x7070_v1-1_ctverec