Tradiční oslava Svatomartinského začíná. Zítra přesně v jedenáct otevíráme na Bělohorské první láhve. Stavte se u nás na skleničku! V nabídce máme letos červené, růžové i bílé.

Müller Thurgau
barva zelenkavá, ve vůni jemné muškátové aroma s notami žlutého ovoce, svěží chutí s pikantní kyselinkou.

Zweigeltrebe
barva lososová, vůně ovocitá s notami drobného červeného ovoce, chuť harmonická s jemnou kyselinkou.

Modrý Portugal
barva světle rubínová, vůně tmavého ovoce s notami višní, chuť středně plná s jemnou kyselinkou.

S láskou a vinařským fortelem vyrobilo vinařství Sedlák.

Těšíme se na ně i na Vás!


 

Svatomartinská vína jsou první vína nového ročníku. Jedná se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých několik týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter.Pro jejich výrobu jsou obecně vhodně rané odrůdy révy vinné, protože musí již relativně brzo dosahovat dostatečné zralosti, aby z nich vinaři stihli včas připravit kvalitní víno. Mezi odrůdy, které splňují kritéria pro výrobu Svatomartinských vín, patří tyto:

bílá vína
odrůdy: Müller Thurgau, Veltlínské červené rané a Muškát moravský
typová charakteristika: příjemné, vyrovnané, svěží ovocité suché víno

růžová vína
odrůdy: Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe
typová charakteristika: příjemné, dobře pitelné ovocité suché víno

červená vína
odrůdy: Modrý Portugal a Svatovavřinecké
typová charakteristika: hladké sametové suché víno, odbourané kyseliny, případně karbonická macerace

 

A něco málo o Svatém Martinovi…

Svatý Martin z Tours – život a legendy

Svatých jménem Martin je v liturgickém kalendáři několik, ovšem ten, jehož svátek slavíme 11. listopadu a který je spojen se svatomartinským posvícením, je sv. Martin z Tours.

Narodil se kolem roku 316 v panonské Sabarii (dnešním Szombathely v Maďarsku) jako syn důstojníka armády Římské říše, který jej v 15 letech nasměroval k vojenské kariéře. V 18 letech složil Martin přísahu věrnosti římskému impériu, ovšem později z armády odešel. Dal se pokřtít a rozhodl se žít v ústraní jako egyptští poustevníci. S pomocí biskupa Hilaria založil kolem r. 361 v Ligugé klášter (8 km jině od Poitiers), stal se knězem a spolu se svými žáky šířil po okolních vesnicích slovem i skutky křesťanství. Po smrti biskupa Hilaria se stal jeho nástupcem v Tours a pokračoval v pastorační činnosti ve své diecézi. Zakládal také farnosti a kláštery, mimo jiné i klášter poblíž Marmoutier nedaleko Tours, z něhož se později stalo důležité kulturní středisko. Biskup Martin zemřel při jedné z pastoračních cest v Candes ve věku 81 let, a to 8. listopadu roku 397. Pohřben byl o 3 dny později, proto se jeho svátek slaví 11. listopadu.

O významu sv. Martina z Tours svědčí i to, že jeho jméno se vyskytuje v názvu 4 603 kostelů a kaplí po celém světě (jen v České republice je jich 145).

 Legendy spjaté se sv. Martinem

Sv. Martin a žebrák

Nejznámější, nejdojemnější a v umění nejzobrazovanější příběh o Martinovi se váže k jeho působení v armádě. Jednoho mrazivého zimního večera jel Martin na koni do vojenského tábora v Amiens v Gálii (území dnešní Francie). U městské brány ho oslovil nuzně oděný žebrák (některé verze praví, že byl nahý), který prosil o almužnu. Martin u sebe neměl nic, čím by ho obdaroval, a tak rozdělil mečem svůj důstojnický plášť a polovinu dal chudákovi, který se třásl zimou. Podle pověsti pak v noci ve snu spatřil Ježíše Krista, oděného polovinou Martinova pláště. Upomíná to na jedno z hlavních Kristových přikázání v Matoušově evangeliu v Bibli: „Cokoli jste učinili jednomu z mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“

 Sv. Martin a husy

Osobním atributem sv. Martina je husa, která je i nedílnou součástí svatomartinských hostin. Podle pověsti se prý Martin zdráhal přijmout biskupský úřad, a proto se schoval do hejna hus. Ovšem ty ho svým kejháním prozradily, a tak musel poctu přijmout.

Sv. Martin na bílém koni

Česká lidová pranostika říká, že Martin přijíždí na bílém koni. Značí to, že na svátek sv. Martina často napadl přes noc sníh. Odpozorovaný klimatický jev si lid spojil se světcem, často zobrazovaným na koni, a vznikla tak tato poetická představa.