Přejeme Vám všem krásné velikonoční svátky. Kdybyste chtěli na ranní kávu, schovat se před koledníky, odpočinout si po pomlázce nebo jen tak jarně v klidu spočinout, máme otevřeno.