Věrnostní program klub věrných zákazníků Moje Kredenc

Registrací do věrnostního programu Klub věrných zákazníků Moje Kredenc (dále jen Program) udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovateli sítě prodejen Moje Kredenc, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a evropským nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (GDPR).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů členů Programu je společnost REGON spol. s r.o., se sídlem Strojírenská 259, 155 21 Praha 5, IČO: 62411403. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese: klub@mojekredenc.cz

Rozsah a účel zpracování dat

Členství v Klubu věrných zákazníků

V rámci registrace členství v Programu jste nám pro naše základní služby spojené s provozováním Programu poskytli následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace členství v Programu (pro poskytování slevy a provádění mapování a analýzy historie vašich nákupů). Osobní údaje mohou být také využity pro vzájemnou komunikaci v souvislosti s ochranou osobních údajů člena, například při ztrátě klubové karty.

Pokud jste nám udělili v rámci registrace souhlas se zasíláním komerčních sdělení, budou vaše osobní údaje využity k e-mailovému zasílání newsletteru, ve kterém budete informováni o aktivitách, provozních záležitostech a komerčních sděleních souvisejících s činností provozoven Moje Kredenc. Toto zasílání bude prováděno na základě právního titulu souhlas.

Odebírání newsletteru

V případě, že jste se na našich stránkách www.mojekredenc.cz přihlásili k odběru našeho e-letteru, poskytli jste nám osobní údaj:

  • E-mailová adresa

Tato e-mailová adresa bude na základě právního titulu souhlas využita k zasílání newsletteru, ve kterém budete informováni o aktivitách, provozních záležitostech a komerčních sděleních souvisejících s činností provozoven Moje Kredenc.

Doba zpracování dat

Vaše osobní údaje jsou uloženy po dobu platnosti členství v Programu. Vaše uživatelské údaje a také údaje o nákupním jednání se archivují 5 let. V případě nepoužívání věrnostní karty déle jak jeden rok bude členství v Programu ukončeno, veškeré osobní údaje člena budou smazány a věrnostní karta deaktivována.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od členů Programu využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu. Výjimkou jsou externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby nezbytné pro provozování Programu a orgány státní moci. V takových případech je zpracování osobních údajů třetí stranou vždy prováděno za podmínek stanovených právními předpisy.

Práva subjektů údajů

Za podmínek stanovených v nařízení o GDPR máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro členství v Programu.

Dotazy k ochraně osobních údajů

S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů ve vztahu k věrnostnímu programu MOJE KREDENC se můžete kdykoli obrátit na: správce osobních údajů společnost REGON spol. S r.o., se sídlem Strojírenská 259, 155 21 Praha 5, E-mail: klub@mojekredenc.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz nebo posta@uoou.cz.